Zaloguj się

Przyjazny, nowoczesny i prosty w obsłudze dziennik elektroniczny

+48 609 950 150

Wdrożenie szkolnego dziennika elektronicznego

Nasz dziennik elektroniczny daje wiele korzyści niezależnie od tego, kiedy zaczniemy z niego korzystać. Jest to narzędzie wyrozumiałe i pozwala na bezproblemowe uzupełnienie informacji wstecz.

Bardzo się staraliśmy, by wprowadzanie informacji było szybkie i dogodne. Na wprowadzenie ocen i uzupełnienie listy obecności dla całego semestru wystarczy jedno popołudnie.

Nawet pierwsze przygotowanie dziennika do pracy nie zajmuje wiele czasu, bo do uruchomienia dziennika elektronicznego potrzebne są tylko listy przedmiotów oraz uczniów. Wszystkie pozostałe informacje można uzupełnić później lub zostawić puste (jeśli mamy także dziennik papierowy i nie korzystamy wyłącznie z elektronicznego).

Najdogodniejszym okresem do rozpoczęcia pracy z dzienniczkiem elektronicznym jest początek roku szkolnego, ale nie musimy odkładać tego do następnego września.

Każdy moment jest dobry, zwłaszcza, że dzięki temu:

  • wykorzystamy automatyczne liczenie średniej,
  • błyskawicznie podliczymy frekwencję,
  • wydrukujemy oceny na wywiadówkę
  • czy po prostu uporządkujemy informacje i podzielimy się nimi z rodzicami.

Kto podejmuje decyzję o wdrożeniu edziennika?

Decyzję o wdrożeniu edziennika podejmuje oczywiście dyrekcja szkoły. Najpierw należy wybrać odpowiedni dla siebie wariant:

  1. Dziennik elektroniczny obok normalnych papierowych dzienników lekcyjnych — warto od tego zacząć;
  2. Tylko dziennik elektroniczny — trzeba się do tego przygotować.

Zgoda organu prowadzącego szkołę nie jest potrzebna do korzystania z dziennika elektronicznego w pierwszym przypadku. Oczywiście warto ją mieć, ale szkoła musi ją uzyskać tylko w przypadku zrezygnowania z papierowych dzienników na rzecz edziennika.

W rozporządzeniu MEN czytamy:

§ 20a.

1. Dzienniki, o których mowa w § 2, 7, 8a—11a, 18 i 20, mogą być prowadzone także w formie elektronicznej; dzienniki prowadzone w formie elektronicznej zwane są dalej „dziennikami elektronicznymi”.

5.Za zgodą organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę, dzienniki, o których mowa w § 2, 7, 8a—11a, 18 i 20, mogą być prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej.

Zatem szkoła nie potrzebuje zgody organu prowadzącego, jeśli chce korzystać z dziennika elektronicznego w uzupełnieniu do zwykłego dziennika, np. by skorzystać z funkcji automatycznego liczenia średniej i podliczania frekwencji, by poprawić komunikację z rodzicami lub po prostu zobaczyć, czy dziennik elektroniczny sprawdzi się w danej placówce.

Dopiero gdy szkoła będzie chciała prowadzić dziennik tylko w formie elektronicznej, musi uzyskać zgodę organu prowadzącego.

Pobierz wniosek o wydanie zgody
na prowadzenie dziennika elektronicznego

Jak się przygotować i dokonać wyboru?

Szkoła, która zdecyduje się na używanie dziennika elektronicznego, musi się do tego przygotować. Tego typu zmiana może sprawić nieco problemów. Jak się przed nimi ustrzec?

Obejrzeć dostępne alternatywy

Na rynku jest dostępnych kilkanaście różnych dzienników elektronicznych. Niektóre to rozwiązania technologicznie zacofane. Inne nie mają wsparcia technicznego i nie są rozwijane. Istnieje tylko kilka produktów, które warto brać pod uwagę. Przed zakupem sprawdźmy, czy w ofercie nie kryją się pułapki.

  1. Wersja demonstracyjna — jeśli jej brakuje, kupujemy kota w worku. Nie możemy zobaczyć, jak używa się dziennika. Prezentacja przeszkolonego sprzedawcy to nie to samo, co nasze własne pierwsze wrażenie.

  2. Umowa — dziennik elektroniczny to nie tylko oprogramowanie. To usługa, do której mają zastosowania miedzy innymi przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

  3. Wsparcie techniczne i szkolenia — przedsięwzięcie, jakim jest prowadzenie dziennika elektronicznego w szkole, dotyczy wielu osób i trudno sobie wyobrazić, by im wszystkich pomagał szkolny informatyk. Nawet jeśli obsługa jest banalnie prosta, od czasu do czasu pomoc może okazać się potrzebna.

  4. Aktualizacje i dostosowanie do wymogów szkoły — prawo się zmienia, a każda szkoła ma własne rozwiązania. Warto, by dostawca dziennika aktualizował swoje rozwiązania i dostosowywał je do nowych przepisów i potrzeb szkoły.

Zacząć powoli

Przejście na dziennik elektroniczny i zrezygnowanie z klasycznego dziennika papierowego wymaga pewności, że wszystko działa. Nie chodzi tylko o oprogramowanie, ale także o procesy i ludzi. To nie stanie się z dnia na dzień.

Zalecamy szkołom prowadzenie podwójnego rejestru, do momentu w którym uznają, że dziennik elektroniczny ma i robi wszystko to, czego od niego oczekują.

Nie skaczmy na głęboką wodę

Zachęcamy każdą szkołę do prowadzenia dziennika elektronicznego przynajmniej przez rok jako uzupełnienie zwykłych dzienników. Nauczyciele będą mieli czas na oswojenie się z aplikacją dziennika elektronicznego. Dopiero gdy będą się z nią pewnie czuli, będzie można zrezygnować ze zwykłego dziennika.

Podwójna praca?

Wierzymy, że podwójne prowadzenie dokumentacji zostanie wynagrodzone poprzez przydatne funkcje edziennika, a czas poświęcony na wprowadzanie ocen i listy obecności zostanie zaoszczędzony podczas uzupełniania danych statystycznych w zwykłym dzienniku — nie będziemy musieli nic liczyć, tylko przepisać wyliczenia z dziennika elektronicznego.

Wyłącznie dziennik elektroniczny

Po próbnym okresie używania dziennika elektronicznego jako uzupełnienie zwykłego dziennika, możemy się zastanowić nad zastąpieniem dziennikiem elektronicznym zwykłego dziennika lekcyjnego. Zanim szkoła się zdecyduje na taki ruch, musi uzyskać pozwolenie organu prowadzącego.

Co ciekawe, np. urząd miasta stołecznego zaleca prowadzenie dziennika elektronicznego przynajmniej przez rok jako uzupełnienie zwykłego dziennika, zanim wyda zgodę na używanie wyłącznie dziennika elektronicznego.

Jest to według urzędu miasta stołecznego tak ważne, że jest to pierwszy punkt warunków dla otrzymania zgody:

co najmniej jeden pełny rok szkolny doświadczenia w stosowaniu elektronicznego dziennika ucznia równolegle z dziennikiem papierowym.

Szczególne wymagania organu prowadzącego

Organ prowadzący twoją szkołę może mieć szczególne wymagania dotyczące odpowiedniego przygotowania środowiska pracy wokół dziennika elektronicznego. Mogą to być procedury lub procesy które zapewnią bezpieczeństwo informacji zgromadzonych w dzienniku, mogą to być rozwiązania z z obszaru ochrony danych osobowych. 

W ramach naszych usług dodatkowych chętnie pomagamy szkołom spełnieniu szczególnych wymogów organu prowadzącego, warunkujących wdrożenie dziennika elektronicznego.

Czytaj dalej: