Zaloguj się

Przyjazny, nowoczesny i prosty w obsłudze dziennik elektroniczny

+48 609 950 150

Bezpieczeństwo danych osobowych

Nasza usługa posiada wszystkie wymagane przez ustawę o ochronie danych osobowych rejestracje w GIODO. Ponadto oferujemy wyjątkowe zabezpieczenie naszych użytkowników w postaci pisemnej umowy usług która chroni szkołę jako administratora zbiorów danych osobowych zgromadzonych w dzienniku lekcyjnym.

Umowa chroni szkołę w przypadku kontroli GIODO

     

Pisemna umowa na świadczenie usług

Świadczymy usługi w internecie, zdalnie i na odległość. Tegu typu usługi są świadczone na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która wymaga m.in. by usługodawca przedstawił regulamin i podał informacje o firmie, ale nie wymaga by usługodawca i usługobiorca musieli podpisywać umowę — to by znacznie utrudniło prowadzenie usług w internecie. Więc skąd pochodzi wymóg zawarcia pisemnej umowy?

Umowa powierzenia danych osobowych

Dziennik elektroniczny jest szczególną usługą która przetwarza dane osobowe i podlega ustawie o ochronie danych osobowych. Ponadto przetwarza również dane osobowe, które nie są zbierane bezpośrednio od osób, od których te dane pochodzą. To szkoła zbiera dane osobowe i wprowadza je do dziennika.

Szkoła powierza dane osobowe w celu powiązania ich z ocenami i listami obecności oraz założenia konta rodzicom. Taki zakres powierzenia powinien znaleźć się w umowie powierzenia, która jest bardzo prosta i ma na celu zabezpieczenie szkoły.

Niestety ustawa o ochronie danych osobowych wymaga, by umowa powierzenia była zawarta w formie pisemnej.. Nie oznacza to, że nie można tego zrobić na odległość, z wykorzystaniem poczty czy kuriera.

Procedura podpisania umowy

Jeśli będą państwo chcieli użyć naszego edziennika, to powinniśmy wspólnie przejść taką procedurę:

  • pytamy o dane szkoły i jej reprezentanta, który podpisze umowę powierzenia, np. dyrektora;
  • przygotowujemy wszystkie dokumenty i wysyłamy je pocztą elektroniczną do zapoznania się i akceptacji;
  • po akceptacji podpisujemy umowę na papierze i wysyłamy ją do szkoły;
  • czekamy na odesłanie podpisanej umowy ze szkoły;
  • gotowe, szkoła jest zabezpieczona w razie kontroli GIODO.

Rozumiemy, że wymóg podpisania umowy dotyczącej usługi świadczonej w internecie może budzić wątpliwości, ale zapewniamy państwa, że jest to wyłącznie dla państwa bezpieczeństwa.

Kto może podpisać umowę?

Każda szkoła korzystająca z naszego edziennika powinna podpisać umowę z nami dla własnego bezpieczeństwa. W każdym wariancie cenowym, a nawet tych bezpłatnych usługach, oferujemy możliwość podpisania umowy na żądanie.

Po stronie szkoły umowę powinien podpisać przedstawiciel placówki edukacyjnej. To on jest właścicielem danych, które znajdują się w dzienniku.

Czytaj dalej: