Zaloguj się

Przyjazny, nowoczesny i prosty w obsłudze dziennik elektroniczny

+48 609 950 150

Konfiguracja dziennika elektronicznego dla szkoły

Nasz dziennik każdy może skonfigurować samodzielnie, nie jest do tego wymagana specjalistyczna wiedza. Do konfiguracji potrzebne są takie same informacje, jak te służące do wypełnienia dziennika papierowego. Wystarczy zarejestrować szkołę, następnie dodać klasę, uczniów, nauczycieli oraz ich przedmioty. 

Usługa konfiguracji

Tym, którzy nie chcą zawracać sobie głowy administracją dziennikiem, oferujemy naszą pomoc w konfiguracji dziennika elektronicznego. Usługa jest bezpłatna w ramach wariantu plus i jest dodatkowo płatna w innych wariantach. Za drobną jednorazową opłatą nasz administrator wprowadzi wszystkie dane do dziennika elektronicznego i skonfiguruje go tak, by był gotowy do codziennej pracy nauczycieli.

W celu obliczenia ceny usługi prosimy kontakt i o przesłanie nam następujących informacji:

  1. Liczby klas
  2. Liczby nauczycieli
  3. Liczby przedmiotów (sumy dla wszystkich klas)
  4. Planu lekcji dla wszystkich klas
  5. Danych szkoły

Liczby nie musza być dokładne, wystarczy gdy będą trafne w 90%. Na podstawie przesłanych informacji obliczymy długość czasu pracy naszego administratora i przygotujemy fakturę pro-forma. Po jej opłaceniu i przesłaniu danych uczniów, klas, przedmiotów nasz administrator przystąpi do pracy.

Do konfiguracji potrzebne są przynajmniej te informacje:

  1. Lista nauczycieli (nazwisko, imię, email)
  2. Lista klas (nazwa, wychowawca)
  3. Lista przedmiotów (klasa, nazwa, nauczyciel)
  4. Lista uczniów (klasa, nazwisko, imię, numer ewidencyjny z księgi uczniów, email ucznia, nazwisko rodzica, imię rodzica, email rodzica)