Zaloguj się

Przyjazny, nowoczesny i prosty w obsłudze dziennik elektroniczny

+48 609 950 150

Łatwość wprowadzania informacji o obecności

Arkusz listy obecności został zaprojektowany na wzór listy obecności w dzienniku. Arkusze zawierają rubryki dla każdej lekcji na cały tydzień, a frekwencja jednym kliknięciem jest oznaczana za pomocą znaków ─, │, ┼, S.

Automatyczne podliczanie frekwencji

Dziennik na bieżąco i automatycznie podlicza frekwencję, nie trzeba nic liczyć.

Automatyczne uzupełnianie obecności

W naszym dzienniku uczniowie są domyślnie obecni, obecności zostaną automatycznie uzupełnione i podliczone. Dlatego wystarczy, by nauczyciel wprowadził informacje inne niż „obecność”.

Lista obecności dla klas 1-3

Każda klasa może skorzystać z uproszczonego arkusza listy obecności, zawierającego jeden wpis na dzień, w arkuszu na cały miesiąc.

Takie arkusze doskonale nadają się na listę obecności klas młodszych.

Fakultety i zajęcia w podgrupach

Dziennik wie, na które zajęcia uczniowie nie uczęszczają, co uniemożliwia omyłkowe wstawienie nieobecności i błędy przy podliczaniu frekwencji.

Czytaj dalej: