Zaloguj się

Przyjazny, nowoczesny i prosty w obsłudze dziennik elektroniczny

+48 609 950 150

Dostęp do całego dzienniczka ucznia — w tym do ocen i frekwencji — jest bezpłatny dla rodziców, poza wariantem sponsorowanym, który jest bezpłatny dla szkoły.

Elektroniczny dzienniczek ucznia

Nasz dzienniczek ucznia jest przyjaznym narzędziem dla rodziców i uczniów. Rodzice i uczniowie mogą mieć osobne konta użytkownika (konto rodzica może więcej).

Wygodna rejestracja i aktywacja konta

Rodzic zakładając konto w dzienniczku nie musi wcześniej otrzymać hasła ze szkoły, sam to hasło wybiera.

Wychowawca zamiast przygotowywać karteczki z hasłami, wprowadza do dzienniczka adres email rodzica i ew. ucznia, następnie rodzic i .ew uczeń rejestrują się przy pomocy tego adresu email.

Cały proces jest bezpieczny bo nikt poza samym użytkownikiem — rodzicem lub uczniem — nie zna hasła, a my werfikujemy czy rejestrujący się użytkownik faktycznie jest właścicielem wskazanego adresu email.

Całe rodzeństwo w jednym miejscu

W naszym dzienniku rodzice widzą wszystkie swoje dzieci w ramach jednego konta. Nie trzeba ponownie się logować, by zobaczyć oceny drugiego dziecka.

Bezpieczeństwo i kontrola dostępu

Rodzice widzą wyłącznie informacje dotyczące swoich podopiecznych.

Prosty w obsłudze

Na starcie rodzice otrzymują bardzo prosty, ale wyczerpujący raport, który zawiera wszystkie istotne informacje o podopiecznym — wystarczający, by zorientować się w postępach dziecka.

Dodatkowe informacje takie jak daty oceny, daty poprawek czy szczegóły sprawdzianu są dostępne na kliknięcie — nie trzeba nic szukać.

Usprawiedliwienia

Rodzice mogą wystawić usprawiedliwienie za nieobecności, usprawiedliwienie trafi do wychowawcy by ten je zaakceptował.

Wiadomości o ocenach i zaplanowanych sprawdzianach

Nie trzeba śledzić dzienniczka na co dzień, dzienniczek sam powiadomi wysyłając wiadomość email o istotnych informacjach.

Uczniowie (oraz ich rodzice) są powiadamiani o ich nowych ocenach oraz komentarzach do tych ocen. Dzienniczek wysyła informacje o zaplanowanych sprawdzianach wraz z opisem tego sprawdzianu.

Porównanie ze średnią w klasie

Dzięki wykresom możemy porównać jak uczeń sprawuje się na tle całej klasy — tylko w stosunku do średnich, dane pozostałych uczniów są niedostępne.

Drukowanie planów lekcji

Plan lekcji jest zawsze aktualny i indywidualnie dostosowany do ucznia. Tylko te lekcje, fakultety i zajęcia dodatkowe, na które uczeń uczęszcza (np. WF w podgrupach) są wymienione w planie. Plan jest gotowy do wydrukowania i powieszenia na lodówce :)

Lista nauczycieli do wydrukowania

Pierwsza wywiadówka? Nie znasz nauczycieli? Możesz wydrukować listę nauczycieli wraz z ich zdjęciami — będzie łatwiej ich poznać.

Czytaj dalej: