Zaloguj się

Przyjazny, nowoczesny i prosty w obsłudze dziennik elektroniczny

+48 609 950 150

Prosta administracja edziennikiem

Administracja dziennikiem jest na tyle prosta, że może ją wykonać każdy. Nie jest do tego wymagana specjalistyczna wiedza.

Większość zadań administracyjnych można porównać do uzupełniania papierowego dziennika lekcyjnego w trakcie trwania roku szkolnego, np. dodanie/skreślenie ucznia, uzupełnienie adresu email rodzica czy konfiguracja planu klasy. Tego typu operacje z powodzeniem wykonują sami nauczyciele i wychowawcy.

Usługa administracji w imieniu szkoły

Dla tych, którzy nie chcą sobie zawracać głowy administracją dziennikiem, oferujemy usługi naszego administratora. Usługa jest zwykle bezpłatna w ramach wariantu plus i jest dodatkowo płatna w innych wariantach — jej cena jest uzależniona od liczby uczniów w szkole.

Wszystkie zadania wykraczające poza codzienną pracę nauczyciela z dziennikiem wykona nasz administrator. W celu obliczenia ceny usługi prosimy kontakt i o przesłanie nam następujących informacji:

 1. Liczby klas
 2. Liczby nauczycieli
 3. Liczby przedmiotów (sumy dla wszystkich klas)
 4. Planu lekcji dla wszystkich klas
 5. Danych szkoły

Zadania administratora

W ramach usługi administracji dziennikiem dokonujemy konfiguracji dziennika i administrujemy nim przez cały rok szkolny. W zakres prac administratora wchodzą:

 1. konfiguracja dziennika na początku roku szkolnego,
 2. konfiguracja schematów ocen (wagi, kolory, zakres ocen)
 3. dodawanie i usuwanie klas,
 4. dodawanie i usuwanie nauczycieli - przyznawanie im dostępu do dziennika,
 5. pomoc nauczycielom w aktualizacji informacji o uczniach i rodzicach, w tym przyznawaniu dostępu poprzez dodanie adresu email,
 6. eksport danych dziennika i archiwizacja,
 7. przygotowanie wydruku dziennika — pliku PDF — na koniec roku szkolnego,
 8. pomoc w integracji dziennika ze szkolną stroną WWW (np. wrzucenie listy i zdjęć nauczycieli z podziałem na klasy),
 9. pomoc rodzicom w aktywacji dostępu do dzienniczków uczniów.

Czytaj dalej: